Miljöarbete

Här får du mer info om vårt miljöarbete.

Miljöhandbok

Miljögruppen har gjort en handbok om vårt miljöarbete i koloniföreningen. Ekologisk odling är nyckeln i vårt sätt att arbeta.

Klicka på manualen här bredvid / nedan.

Miljödiplomering

Vi är miljödiplomerade på silvernivå.

Miljödiplomet visar att vi:

  • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • tar ansvar för kommande generationers odlare

Miljögrupp

Vi har en miljögrupp som arbetar för att vidareutveckla miljöarbetet och leva upp till de krav som miljödiplomeringen ställer. Denna grupp bjuder även in talare och tipsar kolonister hur de kan agera mer miljövänligt. Gruppen ska också stimulera kolonister att odla mer och fungera som odlingsrådgivare.

Biodling

För att få till en bättre pollinering av växter har vi en biodlare som placerat ett antal bikupor på kolonin. Biodlaren sköter kuporna och tar vara på honungen.