Bli kolonist

Här du får mer info om hur du blir en kolonist.

Att vara en kolonist

Att ha en kolonistuga är inte detsamma som att ha en sommarstuga. Som kolonist är Du  medlem i en koloniförening och bunden av vad som står i dess föreningsstadgar, arrendeavtal och ordningsregler. Du är medlem i en gemenskap med allt det innebär av trevligheter och åtaganden. Det är naturligtvis viktigt att du har ett odlingsintresse och att du är intresserad av att odla ekologiskt.

Att bli en kolonist

Och hur går det till att bli kolonist på Lilla Vallen i Växjö? Du köper stuga av en kolonist som vill sälja. Det brukar vara åtminstone ett par stugor om året som byter ägare. Ibland kan det dröja ganska länge innan någon säljer och någon gång är flera stugor till salu samtidigt. En del säljare annonserar i tidningen, andra på Blocket, någon med lapp på föreningens anslagstavla, någon med lapp på sin stuga. 

Du som vill bli kolonist på Lilla Vallen måste ha lite tålamod (eller tur).  Föreningen har ingen kölista men du har möjlighet att lämna namn och telefonnummer så kan den som vill sälja kontakta dig.

Priset sätts av den som säljer. Föreningen har skyldighet att lämna namn och adressuppgifter till Skatteverket på dem som föreningen har avtal med om Skatteverket begär det.

Kontakta gärna ordförande eller vice ordförande för info. 

Medlemskrav

För att kunna ha stuga på Lilla Vallen krävs att du är medlem i koloniföreningen och för att kunna bli det ska du:

  • inte ha betalningsanmärkningar
  • acceptera att följa de ordningsregler som finns, liksom  vad som står i stadgar och arrendeavtal 
  • du ska t ex vara stadigvarande bosatt i Växjö kommun,  får inte bosätta dig permanent på lotten, däremot använda stugan som fritidsbostad tiden april-september samt veckoslut och större helger resten av året 
  • odla ekologiskt 
  • du ska vårda och sköta såväl kolonilotten som stugan väl
  • föreningsmedlemmarna är ålagda två arbetsdagar om året för underhåll och skötsel av gemensamma områden, lokaler och maskiner, medlemmarna ingår också i ett städschema och ansvarar, under säsong tillsammans med en annan lott, under vintertid ensam, för städning av servicehus, gräsklippning av allmänna ytor, snöskottning osv två veckor om året 

Vad kostar det?

Arrende: 2 000 kr/år, uppdelat på två tillfällen 1 mars och 1 september

Medlemsavgift: 1 000 kr/år betalas tillsammans med första halvan av arrendet, dvs 1 mars och den gemensamma elen (se nedan).

Gemensam el:  800 kr/år (el i servicehuset, sjövattenpump).

Vissa administrativa avgifter i samband med köp/försäljning av stuga

Egen el: Varje stuga har egen elmätare som stugägaren ska läsa av 31 maj varje år och betala samtidigt med andra halvan av arrendet, dvs 1 september. Föreningen betalar el varje månad och förskotterar således stugägarnas el

Uteblivande från arbetsdag (oavsett orsak): 200 kr/gång